Placering

”BELIGGENHED, BELIGGENHED, BELIGGENHED…”
ER DE KRITERIER, EN EJENDOMSMÆGLER VÆGTER HØJT I EN SALGSSITUATION.

Men når du står og skal bygge nyt hus, er beliggenheden også en vigtig parameter. Her er det så bare ikke ordene ”havudsigt, nær afstand til skole og købmand” der tænkes på, men derimod hvordan huset placeres i forhold til verdenshjørnerne, i forhold til de eksisterende bygninger, sol- og lysindfald og skyggeområder der gør sig gældende.

Udsigt
I dag gør man i meget højere grad brug af, at bygge i forhold til udsigt, solens orientering og landskabets bevægelser. Hvor man tidligere sjældent så stuehuse eller gårdanlæg placeret på et meget kuperet byggefelt, gør nye byggemetoder og ønsket om anderledes oplevelser i boligen, at man er begyndt at udnytte forhold som fx terrænspring til at frembringe spændende detaljer. Lader man landskabelige forhold være medbestemmende ved udformning af huset, får man foræret en masse gratis inspiration og ret-ningslinjer. Ser man på, hvor den bedste udsigt er, og hvor opholdsarealerne bliver bedst placeret, har man pludselig ikke alene en masse rum placeret, men også et oplæg til, hvor man skal have sine store vinduer, sine havedøre og sine terrasser. Husets udseende vil forme sig ud fra disse betragtninger, og som regel falder placeringen af de enkelte rum hermed på plads.


Lys
Som omtalt i forrige afsnit, er solindfaldet meget vigtigt for energitilførsel til huset. Solen er også vigtig for lysforholdene, ikke mindst i forhold til de uderum man skaber i forbindelse med terrasser og facadefremspring m.v. Gå en tur rundt på ejendommen, og se, hvor lysforholdene er bedst, og ikke mindst, hvor og hvornår der er skygger fra store træer, bygninger m.v.


Grib denne sol
Et godt værktøj, hvis I vil eksperimentere med husets placering på grunden i forhold til sol og skygge.

Placerer en tegning af huset i centrum, og I kan se, hvor der er sol og skygge på huset. Et rigtig godt hjælpeværktøj til valg af husets orientering.

Anna Grethe P. Aggerholm

Arkitekt, boliger – stuehuse – parcelhuse, Mindre erhverv i det åbne land, Myndighedsbehandling

Mobil20 11 79 14
Emailagpa@byggeri-teknik.dk

Dennis P.K. Nielsen

Bygningskonstruktør / Constructing Architect / Vindmøllevisualiseringer

Mobil: 61 85 65 81
Emaildn@byggeri-teknik.dk

Kontakt os