Aflevering

Når byggeriet er færdigt, skal håndværkeren aflevere sit arbejde ved en såkaldt afleveringsforretning.

Man bør ikke tage det nye byggeri i brug førend afleveringsforretningen har fundet sted. AB92 har nogle standardprocedurer for aflevering, som man bør følge, således at alle ansvars- og risikoforhold samt evt. garantistillelse også følger denne procedure.

En mangel er både ting, der rent faktisk ikke er leveret og ting, der måske er lavet, men ikke på den korrekte eller beskrevne måde. F.eks. ses ofte forkert fald på et badeværelsesgulv, væk fra gulvafløbet i stedet for hen til dette. Altså en klar og meget væsentlig mangel, der skal udbedres inden byggeriet kan afleveres.

Mangelgennemgang
Når et byggeri således er ved at nærme sig sin afslutning, vil alle gerne videre. Håndværkeren har allerede indgået kontrakt om et nyt byggeri og har ikke flere ledige folk, rådgiveren har nye projekter i tankerne – og som privat bygherre har man på det tidspunkt som regel fået nok af at have folk rendende i sit hus! Det er derfor meget vigtigt at få de sidste detaljer ordnet, inden byggepladsen lukker helt ned.

 

1- OG 5 ÅRS GENNEMGANG
Nogle mangler kan ikke konstateres ved afleveringen. F.eks. kan det vise sig, at den nye hoveddør slår sig efter den første vinter, fordi den er lavet af træ, der ikke har været korrekt nedtørret. 1-års og 5-års gennemgangene er til for at fange den slags fejl og mangler.

Ifølge AB92 har håndværkeren pligt og ret til at afhjælpe mangler i op til 5 år efter afleveringen. Man indkalder skri ligt til 1-års gennemgangen ca. 11 mdr. efter afleveringen og til 5-års gennemgangen tilsvarende omkring 2 månededer, inden perioden udløber.

Forældelsesfristen
Når man opdager en mangel, skal man gøre entreprenørerne opmærksom på dette med det samme, og ikke vente til næste gennemgang. Ifølge  forældelsesloven kan fejl og mangler forældes efter 3 år, uanset 5-års mangelansvar jf. AB92.

 

Læs meget mere om emnet i vores boligbog

Anna Grethe P. Aggerholm

Arkitekt, boliger – stuehuse – parcelhuse, Mindre erhverv i det åbne land, Myndighedsbehandling

Mobil20 11 79 14
Emailagpa@byggeri-teknik.dk

Dennis P.K. Nielsen

Bygningskonstruktør / Constructing Architect / Vindmøllevisualiseringer

Mobil: 61 85 65 81
Emaildn@byggeri-teknik.dk

 
Kontakt os