Energi

Tilbage i 2006 blev det erklærede mål, at der i Danmark skulle ske en reduktion af energiforbruget i nye bygninger. Desuden skulle Danmark implementere EU direktivet om ”Bygningers energimæssige ydeevne” i henholdsvis Bygningsreglementet og ved en energimærkning af bygninger.

Når man som bygherre eller projekterende i dag, skal bygge bygninger af god kvalitet med lavt energiforbrug, er der mange krav, som skal opfyldes. Nogle af disse krav fremgår af Bygningsreglementet og anden lovgivning. Andre krav må man supplere med i forbindelse med byggeriets projektering. Ved at inddrage de energimæssige aspekter fra starten, allerede i de første skitser, øger man muligheden for at nå frem til en optimal løsning. Tre energimæssige tiltag, som har stor indflydelse på energiforbruget, og som bør indgå i overvejelserne er:

Bygningens tværsnit
Her gælder det om, at have så stort et boligareal i forhold til facadeareal. Et 2-plans hus har det største boligareal i forhold til facadeareal. Se figur 1.

Bygningens plan
Husets grundplan har indflydelse på energibehovet. Et kantet grundrids giver større facadeareal, som varmen kan forsvinde ud igennem. Se figur 2.

Solindfald i vinduer
Foruden at solen giver masser af lys til huset, giver den også varme og energi. Ved placering af huset på grunden er det derfor vigtigt at finde den rigtige orientering på huset, og hvor man placerer sine vinduer og døre. Se figur 3. For meget sol giver overophedning, og for lidt sol skal  kompenseres på anden måde i form af f.eks mere isolering. Det gælder om at finde den rette balance mellem tilført energi fra solen, og varmetab gennem glasset. Som en guide kan disse tal anvendes:

• 25% vinduesareal mod nord
• 35% vinduesareal mod øst og vest
• 40% vinduesareal mod syd

Anna Grethe P. Aggerholm

Arkitekt, boliger – stuehuse – parcelhuse, Mindre erhverv i det åbne land, Myndighedsbehandling

Mobil20 11 79 14
Emailagpa@byggeri-teknik.dk

Dennis P.K. Nielsen

Bygningskonstruktør / Constructing Architect / Vindmøllevisualiseringer

Mobil: 61 85 65 81
Emaildn@byggeri-teknik.dk

 
 

Kontakt os